Still ECU16
5238742
Still ECU16 Paleciaki elektryczne (bez masztu) www.blackforxx.com
Paleciaki elektryczne (bez masztu)
Rok prod.: 2011
 
Udźwig1600 kg
Bateria V24 V
Bateriatak
Motogodziny1570 h
Still FM-X14
5217731
Still FM-X14 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2010
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1400 kg
Wys. podn. 9000 mm
Bateria V48 V
Bateriatak
Motogodziny11162 h
Still FM-X14
5224459
Still FM-X14 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2012
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1400 kg
Wys. podn. 7400 mm
Bateria V48 V
Bateriatak
Motogodziny3151 h
Toyota 8FGF15
5333529
Toyota 8FGF15 Wozki spalinowe / Diesel www.blackforxx.com
Wozki spalinowe / Diesel
Rok prod.: 2011
Rodzaj masztu: Duplex
Udźwig1500 kg
Wys. podn. 2930 mm
Motogodziny18315 h
Still RX70-30T
5237245
Still RX70-30T Wozek gazowy / Gaz www.blackforxx.com
Wozek gazowy / Gaz
Rok prod.: 2012
Rodzaj masztu: Duplex
Udźwig3000 kg
Wys. podn. 3690 mm
Motogodziny8052 h
Still RX70-22T
5356213
Still RX70-22T Wozek gazowy / Gaz www.blackforxx.com
Wozek gazowy / Gaz
Rok prod.: 2007
Rodzaj masztu: Standardowy
Udźwig2200 kg
Wys. podn. 4220 mm
Motogodziny9558 h
Still EXU-S22
5312796
Still EXU-S22 Paleciaki elektryczne (bez masztu) www.blackforxx.com
Paleciaki elektryczne (bez masztu)
Rok prod.: 2013
 
Udźwig2200 kg
Bateria V24 V
Bateria2013
Motogodziny5576 h
Still SU20/670MM/990MM
5230096
Still SU20/670MM/990MM Paleciaki elektryczne (bez masztu) www.blackforxx.com
Paleciaki elektryczne (bez masztu)
Rok prod.: 2012
 
Udźwig2000 kg
Bateria V24 V
Bateria2012
Motogodziny1826 h